Νομικό πλαίσιο

1. «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος Κλασικής Κιθάρας»
Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987)

2. «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος Σαξοφώνου»
Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΕΟΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007)