Οι Καθηγητές μας

Το ωδείο μας διαθέτει ένα επιτελείο από καταξιωμένους σολίστες – μουσικοπαιδαγωγούς, με υψηλή δεξιοτεχνική κατάρτιση, εμπειρία και ευαισθησία, που εργάζονται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και εξατομικευμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή, με στόχο την καλλιέργεια της μουσικότητας του.