Στροβολίδης Κωνσταντίνος

strovolidis

Ιδρυτής, Διευθυντής Σπουδών και καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών και Κλασικής Κιθάρας στην «ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» 
από τον Αύγουστο του 1987 μέχρι σήμερα.

Σπουδές:

 • Διπλωματούχος Κιθάρας
 • Πτυχιούχος Ωδικής
 • Πτυχιούχος Αρμονίας
 • Πτυχιούχος Αντίστιξης
 • Πτυχιούχος Φυγής
 • Πτυχιούχος Σύνθεσης

Από το 1976 μέχρι το 1990 υπήρξε καθηγητής του ειδικού μαθήματος κλασικής κιθάρας στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ (1976-1979)
και στο ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ (1980-1990).

Σεμινάρια:

Από το 1990 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει στις εργασίες πλήθους σεμιναρίων και συνεδρίων.

Συγκεκριμένα :

 • Σεμινάρια Κλασικής Κιθάρας, διοργάνωση Δήμου Βόλου.
 • Πανελλήνια Σεμινάρια Κιθάρας, διοργάνωση Δήμου Ιωαννίνων.
 • Σεμινάριο για τη Διδακτική των Υποχρεωτικών Θεωρητικών στα Ωδεία, διοργάνωση Έντεχνης Μουσικής Σχολής.
 • Σεμινάριο Ενορχήστρωσης και Σύνθεσης, διοργάνωση Κεντρικό Ωδείο.
 • Σεμινάριο «Στοιχεία και δρόμοι για την καλλιτεχνικήεκτέλεση των μουσικών έργων στην κιθάρα», διοργάνωση Έντεχνη Μουσική Σχολή.
 • Συνέδριο με θέμα «Καινοτομίες εκπαιδευτικών», διοργάνωση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».
 • Σεμινάριο «Έννοια και καταβολές της Μουσικής», διοργάνωση Πυθαγόρειο Ωδείο.
 • Σεμινάριο Διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας, διοργάνωση Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α’ Αθήνας.
 • Σεμινάριο « Ησυνεχής μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε καινούριες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις», διοργάνωση Α’ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συνέδριο με θέμα «Η θεραπευτική επίδραση της μουσικής», διοργάνωση Νοσοκομείο Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Από το 1991 μέχρι σήμερα συμμετέχει με διορισμό από το ΥΠ.ΠΟ σε επιτροπές Προαγωγικών, Πτυχιακών και Διπλωματικών εξετάσεων κλασικής κιθάρας και ανώτερων θεωρητικών.

Τμήματα Διδασκαλίας: Κλασική κιθάρα / Ανώτερα θεωρητικά